Wetgeving

Opletten in een "blauwe zone".


Wie zich in België in een blauwe zone bevindt en er wil parkeren moet heel goed uit de doppen kijken want een boete is snel, en vooral graag, geschreven!


Wie nu in zo'n zone parkeert moet opletten hoe de parkeerschijf te plaatsen. Kom je bvb aan om 10.12 uur dan moet je de schijf instellen op 10.30 uur en NIET trachten die in te stellen op bvb 10.15 uur. Kom je aan bvb om 14.45 uur dan moet je ze instellen op  15.00 uur. De schijf moet dan normaal geplaatst worden op het dashbord de kant van het voetpad, dus duidellijk zichtbaar voor parkeerwachters.


Normaal is dan het parkeren geldig voor 2 uren tenzij er andere regels aangeduid worden.

Ook moet je wel letten op het eventuele onderbord of je er wel mag staan. Zo zijn er diverse borden, in de wetgeving de nrs E9 A, B, enz. deze geven aan welk type voertuig er mag parkeren. Nu is het wel zo dat in de meeste landen beboet wordt als je bvb met een motorhome parkeert op een plaats voor personenwagens, bussen e.d. maar die boetes worden dan veelal niet gegeven voor personenwagens die op plaatsen staan voor motorhomes, dus met het bord E9h. Spijtig maar dat is de realiteit!!


Let dus goed op als je ergens de wagen parkeert.
Wat is er nu aan de hand met de zitplaatsen.


De motorhomes in België ingeschreven moeten in het woongedeelte voorzien zijn van een sticker waarop duidelijk is aangegeven wat wel en niet een officiële zitplaats is tijdens het rijden.

Er bestaat hier echter heel wat onjuistheid, of onduidelijkheid, over. Het is zo dat NIET iedere motorhome deze sticker moet hebben, voorlopig toch niet. Deze recente wetgeving is enkel van toepassing op motorhomes ingeschreven vanaf 29 oktober 2013. Deze verplchting om de gehomologeerde zitplaatsen aan te duiden met een sticker is in voege vanaf 3 juni 2018.


Volgende stickers zijn toegelaten:

• Benzine

Het etiket voor een brandstof van het type benzine is cirkelvormig. De  'E' gevolgd door een cijfer duidt het gehalte aan biobrandstof aan dat de benzine bevat.

 
• Diesel

Het etiket voor een brandstof van het type diesel heeft de vorm van een vierkant. De 'B' gevolgd door een cijfer duidt het gehalte aan biobrandstof aan dat de diesel bevat. XTL betekent synthetische diesel.

 

• Gasachtige brandstoffen

Het etiket voor een brandstof van het type gas heeft de vorm van een ruit. Het betreft waterstof, cng, lpg en lng.

 


 Snelheden in Spanje.


Vanaf 29 januari 2019 zijn er veranderingen in Spanje aan de snelheden voor alle voertuigen. Geldig in heel Spanje, ook op de eilanden.


Voor alle duidellijkheid gaat het hier om alle wegen en niet enkel voor de autowegen. De autowegen in Spanje worden zowel Autopista als Autovia genoemd en het verschil hier is dat Autopista tolwegen zijn en Autovia tolvrij zijn en meer uitritten hebben. Het zijn beide ook wegen die langere afstanden overbruggen en dus geen plaatselijke straten. De benaming Convencional zijn de gewone wegen buiten bebouwde kom want binnen de bebouwde kom geldt maximum 50 km/uur.


De aanduidingen voor deze wegen zijn voor Autopista = AP gevolgd door het wegnummer en voor Autovia = A met wegnummer. Zie hieronder de nieuwe lijst met aanpassingen en let dan zeker op het verschil voor motorhomes (autocaravana) van - of + 3,5 ton.

Binnenkort verplicht! De ‘witte’ groene kaart


20 mei 2020

 

Vanaf 1 juli 2020 mag de internationale motorrijtuigverzekeringskaart niet meer afgedrukt worden op groen papier. Alle nieuwe verzekeringskaarten moeten vanaf dan op wit papier worden geprint.


Wat gebeurt er met uw huidige verzekeringskaart?


Verzekeringskaarten die nog vóór 1 juli 2020 werden afgedrukt op groen papier, blijven gewoon geldig tot ze hun vervaldatum hebben bereikt. Komt uw ‘groene kaart’ te vervallen? Dan krijgt u automatisch een nieuw exemplaar, afgedrukt op wit papier, toegestuurd.


Geen enkele groene kaart meer vanaf 2022


Vanaf 1 januari 2022 mag er geen enkele verzekeringskaart op groen papier meer in omloop zijn. De oplettende lezer zal trouwens ook merken dat de ‘witte’ groene kaart er inhoudelijk iets anders uitziet dan zijn voorganger. Zo verhuizen de adressen van de Nationale Bureaus die vroeger op de achterkant van de verzekeringskaart vermeld stonden, naar de voorkant.

Daar staat in vak 8 de volgende tekst te lezen:

Deze kaart is geldig in de landen die niet zijn doorgehaald (voor meer informatie zie www.cobx.org).

Het gebruik van het in deze kaart genoemde motorrijtuig wordt in ieder bezocht land gegarandeerd overeenkomstig de in dat land geldende regeling betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering.


Meer informatie vindt u op www.cobx.org

De Zwervers Vlaanderen

Beleef met ons prachtige en leerrijke weekends

Accepteren